VIP

Posledná revízia: 05. 01. 2015 {Opravený prekled v Lucky mode – funguje aj bez Fortune enchantu.}

Zakúpením VIP podporíte rozvoj servera, jeho financovanie. Finančná podpora je kriticky dôležitá v jeho ďalšom chode, preto ak ste spokojný so serverom a radi by ste na ňom ďalej hrali, zvážte kúpu predplatného. My Vás za to odmeníme rozličnými výhodami. V tabuľke nižšie nájdete porovnanie rozličných typov predplatného ako aj bližšie informácie k výhodam (pri nájdení myšou na názov výhody podčiarknutý bodkovanou čiarou).

Hráč Premium VIP VIP+ Sponzor
/panel
Odmeny za aktivitu
/recipe
/ignore
/tpa
/helpop
Pripojenie sa na plný server
Farebný prefix
Tvorba warpov (privátne+verejné) 1+0 1+1 2+2 4+3
ChestShop
Výťahy SignLift
VIP Triedy v MobAréne
/ext
/afk
/seen
/pweather
/suicide
[NOVÉ] /ptime
/hat
Lucky mode
/near
Farby v chate a znaky
/workbench
/ci  –
/getpos  –
/compass  –
/firework
/warp endtrapka
Zachovanie skúsenosti po smrti
/book
/back
[NOVÉ] /feed
[NOVÉ] /enderchest
/fly  –
Počet parciel v creative svete 4 8 12 15 20
Počet rezidencií 3 5 8 12 15
Veľkosť rezidencie 50×50 70×70 90×90 120×120 150×150
Finančná podpora servera ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓
Cena 1.2€ / 30kč 2€ / 50kč 4€ / 99kč 6€ / 149kč
16€ / 399kč
Platnosť 31 dní 31 dní 31 dní 31 dní
6 mesiacov

*Niektoré výhody niesu dostupné na svetoch Hardcore, Hardcore Nether a na Event svete.

Zakúpenie Premium účtu cez SMS

Pre správne zakúpenie nahraďte nick vašim menom v hre!

Premium pre Českú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 30 PREMIUM nick na číslo 90333
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 30,00 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz

 


Premium pre Slovenskú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 1.2 PREMIUM nick na číslo 8866
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 1,20 € vč. DPH. Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk.

Po zaslaní SMS Vám bude predplatné automaticky aktivované (obvykle za pár minút) a v hernom chate sa objaví správa o úspešnom zakúpení. V prípade že sa tak nestane, prosím skontrolujte či ste poslali správny kód a či ste nick nahradili vašim nickom v hre. Ak problém pretrváva obráťte sa na podpora@rushmine.6f.sk

Zakúpenie VIP účtu cez SMS

Pre správne zakúpenie nahraďte nick vašim menom v hre!

VIP pre Českú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 50 VIP nick na číslo 90333
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 50,00 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz

 


VIP pre Slovenskú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 2 vip nick na číslo 8866
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 2,00 € vč. DPH. Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk.

Po zaslaní SMS Vám bude predplatné automaticky aktivované (obvykle za pár minút) a v hernom chate sa objaví správa o úspešnom zakúpení. V prípade že sa tak nestane, prosím skontrolujte či ste poslali správny kód a či ste nick nahradili vašim nickom v hre. Ak problém pretrváva obráťte sa na podpora@rushmine.6f.sk

Zakúpenie VIP PLUS účtu cez SMS

Pre správne zakúpenie nahraďte nick vašim menom v hre!

VIP PLUS pre Českú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 99 VIP PLUS nick na číslo 90333
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 99,00 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz

 


VIP PLUS pre Slovenskú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 4 VIP PLUS nick na číslo 8866
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 4,00 € vč. DPH. Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk.

Pozor: Po odoslaní SMS je potrebné poslať ešte jednu na potvrdenie, a to v nasledujúcom tvare:

Pre Českú Republiku: SOUHLAS na číslo 90333 Pre Slovensku Republiku: SOUHLAS na číslo 8866 Po zaslaní SMS Vám bude predplatné automaticky aktivované (obvykle za pár minút) a v hernom chate sa objaví správa o úspešnom zakúpení. V prípade že sa tak nestane, prosím skontrolujte či ste poslali správny kód a či ste nick nahradili vašim nickom v hre a či ste poslali druhú, potvrdzovaciu SMS. Ak problém pretrváva obráťte sa na podpora@rushmine.6f.sk 

Zakúpenie Sponzora cez SMS

Pre správne zakúpenie nahraďte nick vašim menom v hre!

Sponzora na 1 mesiac pre Českú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 149 SPONZOR nick na číslo 90333
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 149,00 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz

Sponzora na 1 mesiac pre Slovenskú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 6 SPONZOR nick na číslo 8866
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 6,00 € vč. DPH. Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk.

 Sponzora na 6 mesiacov pre Českú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 399 SPONZOR na číslo 90333
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 399,00 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje Airtoy a.s., Infolinka 602 777 555, www.platmobilem.cz

Sponzora 6 mesiacov pre Slovenskú Republiku si zakúpite poslaním SMS v tvare

 • FAKAHEDA R36860 16 SPONZOR na číslo 8866
 • Provozovatel služby je FakaHeda.eu. Cena SMS je 16,00 € vč. DPH. Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk.

Pozor: Po odoslaní SMS je potrebné poslať ešte jednu na potvrdenie, a to v nasledujúcom tvare:

Pre Českú Republiku: SOUHLAS na číslo 90333 Pre Slovensku Republiku: SOUHLAS na číslo 8866 Po zaslaní SMS Vám bude predplatné automaticky aktivované (obvykle za pár minút) a v hernom chate sa objaví správa o úspešnom zakúpení. V prípade že sa tak nestane, prosím skontrolujte či ste poslali správny kód a či ste nick nahradili vašim nickom v hre a či ste poslali druhú, potvrdzovaciu SMS. Ak problém pretrváva obráťte sa na podpora@rushmine.6f.sk

Je možné platiť aj pomocou PayPal alebo prevodom na bankové konto. Pokiaľ máte záujem prosím kontaktujte nás na podpora@rushmine.6f.sk. Ceny a dĺžka predplatného je rovnaká, avšak nám príde plná suma kdežto pri SMS platbe si viac než tretinu strháva operátor.

Podmienky pre VIP:

 • Pri nesprávnom zadaní mena je možné sa dohodnúť na presunutí predplatného (pri poskytnutí adekvátneho dôkazu) na iné meno.
 • Peniaze za predplatné nieje možné vrátiť.
 • Predplatné sa viaže k jednému hernému menu/nicku a nieje možné ho presunúť (výnimkou tvorí podmienka v prvom odseku).
 • Je zakázané poskytovať iným hráčom prístup na svoj účet so zakúpeným predplatným.
 • V prípade porušenia podmienok môžete prísť o predplatné.
 • Zakúpením VIP súhlasíte s podmienkami.
 • Kúpou VIP podporujete server v jeho ďalšom chode. Ďakujeme!

VIP


 • 4.27 / 5


  5
11 hlasov, 4.27 priem.hodnotenie (85% skóre)