Pravidlá v a-tíme

Posledná revízia: 02.11.2014 [Pridaný odsek X v právach a povinnostiach pre Moderátora a odsek V v právach a povinnostiach pre Buildera, pridaný odsek V v právach a povinnostiach pre Majiteľa]

Tu nájdete Pravidlá pre všetkých členov admin tímu.

Základné ustanovenia

 1. Vedenie si vyhradzuje právo upraviť ľubovoľne pravidlá bez oznámenia vopred.
 2. Povinnosťou každého člena admin tímu je mať tieto pravidlá prečítané a dodržiavať ich.

Práva a povinnosti pre VIP hráčov

 1. VIP hráč nesmie zneužívať svoje povolenia k a) narúšaniu chodu servera a jeho ekonomiky  b) zabíjaniu hráčov po teleporte na nich (alebo inak) alebo obmedzovanie ich slobôd c) spamovaniu chatu a ničenia mapy a infraštruktúry servera.
 2. V prípade porušenia pravidiel má administrátor nárok na odobranie VIP.
 3. Zakúpením VIP súhlasíte s pravidlami a následkov ich porušenia.

Práva a povinnosti Staviteľa (Buildera)

 1. Úlohou staviteľa je starať sa o mapu servera, stavať nové projekty. V prípade potreby použitia flat mapy sa staviteľ opýta Majiteľa.
 2. Staviteľ sa musí správať slušne a s rešpektom ku všetkým hráčom.
 3. Staviteľ nesmie narúšať chod servera rozdávaním vecí nazbieraných inak ako v Survival móde (napríklad cez WorldEdit alebo v creative).
 4. Staviteľ nesmie zneužívať svoje povolenia k a) napomáhaniu hráčom v creative móde b) narúšaniu chodu servera a jeho ekonomiky pomocou creative módu c) svojmu vlastnému blahu v creative móde d) spamovaniu chatu a ničenia mapy e) zabíjaniu hráčov po teleporte na nich (alebo inak) alebo obmedzovanie ich slobôd f) bráneniu hráčom dodržiavania pravidiel servera
 5. Je zakázané využívať funkcie a právomoci (najmä Creative mód, WorldEdit, príkazy ako /fly, /heal a všetky dostupné ovplyvňujúce hru) vo svoj vlastný prospech alebo na vlastnom majetku okrem stavby v prospech servera (verejná stavba – event apod.) alebo, ak server túto možnosť poskytuje, stavby na flat svete v prospech servera.

Práva a povinnosti Moderátora a Helpera (ďalej len člen)

 1. Člen by mal chodiť na server aspoň raz za dva dni
 2. Člen sa stará o poriadok na serveri a trestá tých ktorí ho porušujú.
 3. Rozhodnutia člena sú konečné a ich nerešpektovanie hráčmi je trestané ban-om a inými prostriedkami.
 4. Hráč musí rešpektovať člena a akceptovať jeho rozhodnutia v plnom rozsahu.
 5. Člen nesmie narúšať chod servera rozdávaním vecí nazbieraných inak ako v Survival móde (napríklad cez WorldEdit alebo v creative).
 6. Člen sa musí správať slušne a s rešpektom ku všetkým hráčom.
 7. Člen nesmie zneužívať svoje povolenia k a) napomáhaniu hráčovi b) narúšaniu chodu servera a jeho ekonomiky c) svojmu vlastnému blahu d) trestaniu nevinných hráčov e) spamovaniu chatu a ničenia mapy f) zabíjaniu hráčov po teleporte na nich (alebo inak) alebo obmedzovanie ich slobôd g) bráneniu hráčom dodržiavania pravidiel servera
 8. Člen môže pomáhať a radiť hráčom ale iba do takej miery aby neporušil pravidlá vyššie.
 9. Všetky problémy na serveri Člen hlási Majiteľovi.
 10. Je zakázané využívať funkcie a právomoci (najmä Creative mód, WorldEdit, príkazy ako /fly, /god, /heal a všetky dostupné ovplyvňujúce hru) vo svoj vlastný prospech alebo na vlastnom majetku okrem vykonávania služieb spojenej s riešením problémov na serveri kedy je to nevyhnutné (worldedit-> oprava griefu, fly a god -> kontrola podozrivého hráča, apod.)

Práva a povinnosti Administrátora

 1. Pravidlá pre Moderátora platia aj pre Administrátora (hovorova admina).
 2. Administrátor má na starosti celkový chod servera a má viac povolení ako Moderátor.
 3. Administrátor nemusí radiť hráčom, na to je tu Moderátor.
 4. Všetky problémy na serveri Administrátor hlási Majiteľovi.

Práva a povinnosti Majiteľa servera

 1. Pravidlá pre Moderátora a Administrátora platia aj pre majiteľa.
 2. Majiteľ sa musí starať o server a o dodržiavanie pravidiel, trestanie hráčov ktorí ich porušia a udržovania poriadku na serveri.
 3. Majiteľ má právo odmietnuť pomôcť hráčom v prípade že je zaneprázdnený a na serveri je prítomný iný člen admin tímu, ktorí má kompetencie problém vyriešiť.
 4. Majiteľ nesmie povyšovať niektorých hráčov nad iných, rozdávaním zdarma vecí, teleportovaním ich ku kamarátom, a podobne. Žiadosti hráčov o takéto služby budú bezpodmienečne odmietnuté.
 5. V prípade zistenia porušenia pravidiel a ustanovení pre horeuvedené skupiny si majiteľ vyhradzuje právo bez upozornenia vopred zrušiť hráčovi členstvo v skupine a podľa závažnosti udeliť trest. Ak má hráč zakúpené platené predplatné je možné udeliť trest vo forme zrušenia predplatného alebo zabanovanie hráča (aj permanentne). Nárok na náhradu škody za zrušené platené predplatné týmto zaniká.

V prípade že člen admin tímu alebo VIP hráč poruší pravidlo, je vašou povinnosťou ho nahlásiť a kontaktovať majiteľa servera na tento email:

Ak sa chcete poradiť alebo máte otázku k pravidlám napíšte na vyššie uvedený email.

Pravidlá v a-tíme


 • 5.00 / 5


  5
9 hlasov, 5.00 priem.hodnotenie (98% skóre)