Príkazy

Posledná revízia: 29.11.2014 [Niektoré boli zjednotené do príkazu /help. Revízia informačných príkazov a pridané príkazy do sekcie “Ostatné”]

Všeobecné príkazy

 • /hudba Prehrávanie hudby na serveri.
 • /prism i Zobrazenie aktivít v danom priestore. Pokiaľ vám napríklad niekto zničí dom alebo vykradne truhlu, s týmto nástrojom ho môžete vypátrať a predať spravodlivosti. Stačí napísať tento príkaz a kliknúť na prázdne miesto, s blokom v ruke alebo bez neho.
  Ľavým kliknutím skontroluje existujúci blok/truhlu, pravým zasa chýbajúci blok. Pozn. Príkazy sú v angličtine. Zistený grief prosím nahláste najlepšie majiteľovi, najrýchlejšou formou – cez /mail send kangarko <vasa sprava s popisom griefu a datumu>
 • /blok Vypíše informácie o bloku v ruke. Názov aj ID.

Informačné príkazy

 • /help Rozcestník pri hľadaní pomoci. Návody, príkazy, informácie, odkazy. Použite ako prvé pred pýtaním sa administrátora.
 • /money Vypíše váš stav na účte.
 • /warp fun Teleport do strediska súťaží a hráčskych aktivít.
 • /web Vypíše adresu webstránky servera.
 • /mapa Vypíše webovú adresu dynamickej mapy.
 • /team Zobrazí členov admin tímu (online aj offline).

Teleportácia

 • /spawn Prenesie vás na Spawn.
 • /home Teleportuje vás na váš nastavený domov.
 • /sethome Nastaví domov do ktorého sa môžete teleportovať príkazom /home
 • /wild Náhodny teleport do prírody. Pozn.: Po teleportovaní získate dočasnú nesmrteľnosť na 15 sekúnd a v prípade teleportovania na nebezpečné miesto sa môžete teleportovať znova o 10 sekúnd.
 • /tpa <Hráč> Pošle hráčovi žiadosť o teleport. platí pre:
 • /tpaccept Príjme žiadosť o teleport.

Warpy

Pozn. Vytváranie a úprava warpov je dostupná len pre VIP!

 • /warp <názovWarpu> Teleportuje na vybraný warp
 • /warp list Zoznam všetkých dostupných warpov.
 • /warp create <názovWarpu> Vytvorí nový verejný warp.
 • /warp pcreate <názovWarpu> Vytvorí nový súkromný warp, tj. len vy a hráči ktorých ste pridali  ručne ho môžu používať.
 • /warp delete <názovWarpu> Zmazanie warpu ktorý vlastníte.
 • /warp invite <hráč> <názovWarpu> Pridanie hráča do súkromného warpu.
 • /warp uninvite <hráč> <názovWarpu> Odstránenie hráča zo súkromného warpu.
 • /warp update<názovWarpu> Nastavenie novej polohy warpu na vašej súčasnej pozícií.
 • /warp public<názovWarpu> Nastavenie warpu na verejný, takže každý ho môže využívať.
 • /warp private<názovWarpu> Nastavenie warpu na súkromný, používať ho budete môct iba vy a hráčov ktorých ste pridali.

Komunikácia

 • /msg <hráč> <správa> Pošle hráčovi správu.
 • /r <správa> Možnosť odpovedať na poslednú priatu správu.
 • /mail send <hráč> <správa> Pošle hráčovi email.
 • /mail read Cítanie prijatých emailov.
 • /mail clear Vymaže emailovú schránku od prijatých správ.
 • /ignore <hráč> Ignoruje správy od daného hráča. Vhodné pri problémoch zo spamom alebo reklamou.

Ostatné

 • /recipe <názovBloku> Zobrazí recept na vyrábanie daného bloku. Pozn: Niektoré recepty sú naše vlastné unikátne a návod na výrobu nájdete tu.
 • /dynmap hide Skrytie sa z dynamickej mapy svetov servera. Takto nebudete viditelný na mape pre nikoho.
 • /dynmap show Zobrazenie vašej pozície (a aj skinu) na dynamickej mape svetov servera (/mapa).
 • /playtime Zobrazenie stráveného času na serveri.
 • /ping Odozva od servera. Nesúvisí s lagom na strane servera. Čím vyššia, tým pomalší internet máte a tým častejšie sa budete stretávať s lagmi.
 • /tps Lag na strane servera. Hodnota okolo 20 (19.5 – 20.5) je v poriadku. V prípade spozorovania inej hodnoty upovedomte administrátora. Ak je hodnota v poriadku a vy naďalej máte lag, skontrolujte si ping a rýchlosť vášho internetu.

Všetky príkazy pre VIP hráčov nájdete na tejto stránke.

Príkazy


 • 4.33 / 5


  5
6 hlasov, 4.33 priem.hodnotenie (87% skóre)